Back to office – povratak na posao posle porodiljskog odsustva

business-woman-papersPovratak na posao nakon porodiljskog odsustva za ženu može da bude veoma stresan.

Pored velikih promena kroz koje žena prolazi (emotivnih, mentalnih i fizičkih), menjaju se i prioriteti, a nekada i samo poslovno okruženje i zahtevi.

Sve ovo može da utiče da se žena po povratku oseća nesigurno, a neretko nosi i osećaj krivice, što utiče na njen subjektivni doživljaj spremnosti da se posveti novim poslovnim izazovima.

Efikasno upravljanje vremenom je dodatni izazov za zaposlene mame, jer se čini da je 24 sata u toku jednog dana premalo za uklapanje svih poslovnih, porodičnih i ličnih obaveza i očekivanja.

projectm-working-mums

Back to office je posebno kreiran koučing program, koji za cilj ima, pre svega, pružanje podrške zaposlenoj mami da se ponovo uklopi u poslovno okruženje i to na način koji će redukovati stres, pritisak i osećaj griže savesti, posebno u prvim danima nakon povratka na posao.

 

KOME JE NAMENJEN PROGRAM BACK TO OFFICE?

Mamama koje se vraćaju sa porodiljskog (ili nekog drugog) odsustva, kao i svim zaposlenim mamama kojima je potreban ovaj vid podrške.

Realizuje se kroz individualni rad – kombinovanjem koučinga i Emotivnog detoksa. Teme na kojima se radi su: eliminisanje stresa, osećaja griže savesti ili drugih blokirajućih emocija i negativnih uverenja, prevazilaženje izazovnih stanja i emocija u vezi sa majčinstvom, kao i postavljanje ciljeva, efikasno upravljanje vremenom i prioritetima…

Cilj je  smanjenje stresa zbog promena u privatnom i poslovnom životu, postavljanje realnih očekivanja, emotivna stabilnost, bolja organizacija vremena, određivanje prioriteta…

Tri sesije su preporučeni minimum za početak lične promene.

ZAKAŽITE INDIVIDUALNU SESIJU  NA dragana.familycoach@gmail.com